Fasadų apdailos technologijos

Bendrovė savo darbe naudoja šias technologijas:

1. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimo technologijos pagrindai

Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (angl.: external thermal insulation composite system, tarpt. sutr.: ETICS) – tai komplektas rūpestingai parinktų bei tarpusavyje suderintų statybinių gaminių ir eilė specifinių technologinių operacijų. Sistemingo jų panaudojimo rezultatas – pastato išorinių sienų šiluminėms savybėms keliamų reikalavimų įgyvendinimas, padidinant jų apsaugą nuo atmosferinio poveikio ir suteikiant joms naujų dekoravimo galimybių. Sistemą galima naudoti ir renovuojant, ir statant naujus pastatus.

Visų išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos gaminių ir technologinių operacijų atlikimo  kokybė yra labai svarbi galutiniam jos patikimumui ir ilgaamžiškumui, todėl būtina naudoti tik sistemos gamintojo nurodytas statybines medžiagas ir komplektuojančias detales, bei laikytis visų jo nurodymų atliekant šiltinimo darbus. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos įrengimas priskiriamas atsakingų darbų grupei, todėl būtina ir atitinkama darbuotojų kvalifikacija.

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos šiluminių savybių atitiktį keliamiems reikalavimams didžiausia dalimi lemia šilumą izoliuojanti medžiaga. Paprastai naudojamas polistireninis putplastis (angl.: expanded polystyrene, tarpt. sutr.: EPS) arba mineralinė vata (angl.: mineral wool, tarpt. sutr.: MW). Mes šiuo metu siūlome išorinę tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę sistemą ir su polistireniniu putplasčiu (ETICS SAKRET EPS) ir su mineraline vata (ETICS SAKRET MW). Sistemų struktūros pateiktos žemiau esančiose schemose (1 ir 2 pav.).
ETICS SAKRET EPS struktūra

1 pav. ETICS SAKRET EPS struktūra [1]

 

ETICS SAKRET MW struktūra

2 pav. ETICS SAKRET MW struktūra [1]

 

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW turi pagal Europos techninių liudijimų organizacijos (angl.: European Organisation for Texnical Approvals, tarpt. sutr.: EOTA) Europos techninių liudijimų (angl.: European Texnical Approvals, tarpt. sutr.: ETA, liet. sutr. ETL) išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms rengimo vadovą ETAG 004 parengtus Europos techninius liudijimus (jų įteisinimą ir galiojimo laiką galima patikrinti internetiniame puslapyje www.eota.eu) ir Statybos Produktų Sertifikavimo Centro išduotus sertifikatus (jų įteisinimą ir galiojimo laiką galima patikrinti internetiniame puslapyje www.spsc.lt), sistemos žymimos CE ženklu (pateikiamas ant sistemoms išrašomų atitikties deklaracijų).

Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų Europos techninių liudijimų  numeriai:

ETICS SAKRET EPS – ETA-10/0064.

ETICS SAKRET MW – ETA-10/0185.

2. Darbų organizavimas statybos aikštelėje

Teisingas darbų statybos aikštelėje organizavimas leidžia ne tik užtikrinti saugų darbą ir greitą užsakymo įvykdymą, bet didele dalimi lemia ir išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos kokybę. Žemiau pateikiame svarbiausius reikalavimus darbų organizavimui statybos aikštelėje.

1.1  Sistemos medžiagos ir komplektuojančios detalės sandėliuojamos jų gamintojų nurodytomis sąlygomis, jų rūšį ir kiekį užsisakome pagal konkretaus pastato šiltinimo projektą.

1.2  Pasirūpiname reikiamais indais, įrankiais ir prietaisais, kurie turi būti švarūs, tvarkingi, tinkami naudojamoms medžiagoms.

1.3  Pasirūpiname, kad statybos aikštelėje būtų pakankamai vandens, tinkamo skiedinių sumaišymui, indų ir įrankių plovimui.

1.4  Pastolius statome atitraukę nuo sienos tiek, kad jie netrukdytų sistemos sluoksnių įrengimui iki pat dekoratyvinės dangos uždėjimo (30-40 cm nuo suprojektuoto šilumą izoliuojančių plokščių paviršiaus).

1.5  Būtinai naudojame pastolių dangalus.

1.6  Duris, langus ir kitus išsitepti galinčius pastato elementus uždengiame..

1.7  Lietvamzdžius, žaibolaidžius, šviestuvus ir kitus šiltinimo darbams trukdančius elementus nuimame.

1.8  Pasirūpiname laikina lietaus vandens nuvedimo sistema nuo stogo ir kitų konstrukcijų, kol nebus įrengti nuolatiniai lietvamzdžiai ar kiti nuo lietaus vandens pastato dalis apsaugantys elementai.

1.9  Sistemos įrengimą planuojame taip, kad šlapieji darbai pastato viduje (betonavimas, tinkavimas) būtų baigti, durys ir langai būtų pakeisti arba sudėti, o skiedinių ir skysčių naudojimas, kietėjimas ir džiūvimas vyktų šių gaminių specifikacijose nurodytomis sąlygomis.

1.10 Į darbų planą būtinai įtraukiame ir laikykomės nurodytų technologinių pertraukų.

 

3. Pagrindo įvertinimas ir paruošimas

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos stabilumas ir ilgaamžiškumas labai priklauso nuo pagrindo (šiltinamos sienos) kokybės, todėl reikia skirtį didelį dėmesį jos įvertinimui ir paruošimui. Pagrindai turi būti vertinami pagal jų medžiagą, lygumą, tvirtumą ir esamą būklę.

3.1  Vertinant pagal medžiagą, išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW yra skirtos betono (įprastinio, lengvo, porėto), mūro (pilnavidurių elementų, tuštymėtų elementų), tinkuotų sienų šiltinimui.

3.2  Vertinant pagal lygumą, be papildomo lyginimo pagrindas yra tinkamas išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW įrengimui, jei jo nelygumai ištisinėje plokštumoje ≤ 1 cm. Jei nelygumai > 1 cm: įdubimus išlyginkite tinkuodami, iškilimus panaikinkite pašalindami mechaniškai. Pastaba: didelius nelygumus (pvz. naikinamos nišos) galima išlyginti didinant toje vietoje šilumą izoliuojančios medžiagos storį, bet tai turi būti pažymėta projekte.

3.3  Vertinant pagal tvirtumą, išorinę tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę sistemą ETICS SAKRET EPS, jei tenkinami ir kiti esami reikalavimai (vėjo apkrova ir pan.), galite įrengti tik klijuodami polistireninio putplasčio plokštes, kai pagrindo sukibimo stipris ≥ 0,25 N/mm2. Jei pagrindo sukibimo stipris mažesnis už nurodytą reikšmę, bet tinkamas tvirtinimui smeigėmis, polistireninio putplasčio plokštes tvirtinkite ir klijuodami, ir smeigėmis. Įrengdami išorinę tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę sistemą ETICS SAKRET MW, mineralinės vatos plokštes tvirtinkite ir klijuodami, ir smeigėmis abiem nurodytais atvejais! Jei pagrindas netinkamas tvirtinimui smeigėmis, išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW įrengti negalima!

Pastaba: tik klijuojamos tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ETICS SAKRET EPS atsparumas vėjo apkrovai įvertinamas remiantis Statybos Techniniame Reglamente STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ ir sistemos ETL nurodytais duomenimis ir skaičiavimo metodikomis.

3.4  Vertinant pagal esamą būseną, išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos įrengimui būtinos pagrindo paruošimo operacijos pateiktos 1 lentelėje.

3.5  Kiekvieno konkretaus pastato pagrindo tinkamumas turi būti įvertintas išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos projektavimo metu. Projekte turi būti nurodyti būtinos atlikti pagrindo paruošimo operacijos!

Pastaba: projektuojant išorines tinkuojamas sudėtines termoizoliacines sistemas svarbu žinoti pagrindo (šiltinamos sienos) vandens garų laidumą, kuris turi būti ne didesnis nei tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos vandens garų laidumas.
1 lentelė. Pagrindo paruošimo operacijos išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos įrengimui

Pagrindo paruošimo operacijos išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos įrengimui

4. Cokolinio profilio montavimas

Cokolinis profilis yra išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW pirmosios šilumą izoliuojančių plokščių eilės tvirtinimo pagrindas, todėl labai svarbu teisingai jį pritvirtinti.
4.1  Cokolinį profilį pasirinkite pagal šilumą izoliuojančios medžiagos storį, jis turi būti su lietaus lašų nuvedimo briauna arba komplektuotis su specialiu uždedamu lašų nuvedimo profiliu.

4.2  Prie pagrindo cokolinį profilį tvirtinkite įsukamomis mūrvinėmis su plastikiniais kaiščiais, atstumas tarp kurių turi būti 30-35 cm.

4.3  Cokolinį profilį tvirtinkite horizontaliai, jis turi būti ≥ 30 cm virš numatomo įrengti grunto lygio.
4.4  Visus vienos sienos cokolinius profilius tvirtinkite taip, kad jie būtų vienoje vertikalioje plokštumoje. Pagrindo nelygumus kompensuokite mūrvinių tvirtinimo vietose po profiliu įstatydami specialius išlyginimo elementus (3 pav.).

Pagrindo nelygumų kompensavimas išlyginimo elementais                  3 pav. Pagrindo nelygumų kompensavimas išlyginimo elementais [2]

4.5  Cokolinius profilius vieną su kitu sujunkite specialiais jungiamaisiais elementais (4 pav.).

4.6  Pastato kampuose tvirtinkite du cokolinius profilius, kurių galus nupjaukite kampu taip, kad pritvirtinę prie skirtingų plokštumų juos sujungtumėte jungiamaisiais elementais arba vienu, kurio horizontalioje plokštumoje iki lietaus lašų nuvedimo briaunos padarykite atitinkamą trikampę išpjovą ir jį sulenkite.

Dviejų cokolinio profilių sujungimas pastato kampe

4 pav. Dviejų cokolinio profilių sujungimas pastato kampe [2]

4.7  Lašų nuvedimo profilį uždėkite taip, kad jis sujungtu skirtingus profilius (5 pav.).

Lašų nuvedimo profilio uždėjimas

5 pav. Lašų nuvedimo profilio uždėjimas [2]

 

Pastaba: kai nėra galimybės įrengti cokolinio profilio, apatinę šilumą izoliuojančių plokščių eilę galima tvirtinti be jo, jų apačią armuojant prieš plokščių klijavimą prie sienos pritvirtintu tinkliuku ir naudojant lašų nuvedimo profilį, bet jos įrengimo technologija turi būti nurodyti projekte.

Sisteminių komplektuojamų detalių, naudotinų cokolinio profilio montavimui, sąrašas pateiktas 9 punkte.

5. Šilumą izoliuojančių plokščių klijavimas

Išorinėse tinkuojamose sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW šilumą izoliuojančių plokščių klijavimas yra pagrindinis tvirtinimo būdas, todėl jas klijuoti būtina visada!

5.1  Šilumą izoliuojančias plokštes iš polistireninio putplasčio ir iš mineralinės vatos klijuokite tik mūsų siūlomais klijais šilumą izoliuojančioms plokštėms, kurie tinka ir rankiniam, ir mašininiam darbui.

5.2  Dirbdami rankiniu būdu sausąjį klijų mišinį supilkite į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišykite iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė, kurią po brandinimo dar kartą permaišykite. Detalesnis klijų paruošimo aprašymas pateiktas ant pakuotės.

5.3  Jei klijuojamas sienos paviršius (pagrindas) pakankamai lygus, klijus lygia glaistykle užtepkite vienodu sluoksniu ant viso plokštės paviršiaus (~ 6 mm storio) ir suvagokite dantyta, 10 arba 12 mm dantukais, glaistykle (6 pav.).

Klijų užtepimas ant plokštės paviršiaus kai pagrindas pakankamai lygus
6 pav. Klijų užtepimas ant plokštės paviršiaus kai pagrindas pakankamai lygus [1]
5.4 Jei klijuojamas sienos paviršius (pagrindas) nėra pakankamai lygus klijavimui suvagotu klijų sluoksniu, šilumą izoliuojančių plokščių klijų skiedinį ant plokštės užtepkite storomis juostomis plokštės kraštuose (storis ≥ 2 cm, plotis ≥5 cm) ir 6 taškuose plokštės viduryje taip, kad klijais būtų padengta ≥ 40% plokštės paviršiaus ploto (7 pav.).

 Klijų užtepimas ant plokštės paviršiaus kai pagrindas nepakankamai lygus
7 pav. Klijų užtepimas ant plokštės paviršiaus kai pagrindas nepakankamai lygus

5.5 Dirbdami mašininiu būdu, šilumą izoliuojančių plokščių klijų skiedinio sumaišymui tinkama mašina paruoštą skiedinį ant plokštės užtepkite storomis juostomis plokštės kraštuose (storis ≥ 2 cm, plotis ≥ 5 cm) ir „W“ raidės formos juostomis plokštės viduryje taip, kad klijais būtų padengta ≥ 40% plokštės paviršiaus ploto (8 pav.).
Klijų užtepimas ant plokštės dirbant mašininiu būdu8 pav. Klijų užtepimas ant plokštės dirbant mašininiu būdu [1]

5.6  Jei šilumą izoliuojanti plokštė iš mineralinės vatos, klijais būtina padengti tą paviršių, kurį nurodo jų gamintojas. Mineralinės vatos paviršių prieš klijų užtepimą būtina sutvirtinti dalį klijų įtrinant į jį lygia glaistykle.

5.7  Klijus ant šilumą izoliuojančios plokštės tepkite taip, kad klijų padengimo ir plokštės prispaudimo prie sienos metu jie neišsispaustų į tarpą tarp atskirų šilumą izoliuojančių plokščių. Tam klijus tepkite šiek tiek (~ 5 mm) toliau nuo krašto, o prie plokštės kampo nuimkite jų perteklių kampu palenkta glaistykle.

5.8  Klijais padengtas šilumą izoliuojančias plokštes klijuokite nedelsdami, nepriklijuotos plokštės klijų sluoksnis neturi džiūti!

5.9  Šilumą izoliuojančias plokštes klijuokite horizontaliomis juostomis, pirmą eilę pradėdami nuo cokolinio profilio ir kildami į viršų. Kiekvieną kitą šilumą izoliuojančių plokščių eilę perstumkite žemiau esančios eilės atžvilgiu taip, kad nesigautų kryžminių sujungimų (9 pav.). Geriausia, kai viršuje esančių plokščių siūlė yra ties apačioje esančių plokščių centru. Nesant tokio klijavimo galimybei, perstūmimas turi būti ≥ 10 cm.
Klijuojamų plokščių perstūmimas žemiau esančios eilės atžvilgiu
9 pav. Klijuojamų plokščių perstūmimas žemiau esančios eilės atžvilgiu [2]

5.10  Plokštes prie pagrindo klijuokite prispausdami taip, kad šilumą izoliuojančio sluoksnio paviršius būtų lygus. Polistireninio putplasčio plokščių klijavimo nelygumus galite panaikinti jas šlifuodami.

5.11  Jei klijai išsispaudė už plokštės kraštų, perteklių būtinai pašalinkite (10 pav.).

Išsispaudusių klijų pašalinimas iš būsimos siūlės
10 pav. Išsispaudusių klijų pašalinimas iš būsimos siūlės [2]
5.12  Pastato sienų kampuose šilumą izoliuojančias plokštes klijuokite kampą formuodami iš abiejų sienos plokštumų kas antros plokštės (11 pav.) .
Pastato sienų kampo formavimas iš abiejų plokštumų kas antros plokštės
11 pav. Pastato sienų kampo formavimas iš abiejų plokštumų kas antros plokštės
5.13  Langų ir durų angų kampuose plokštes klijuokite padarydami kampinę išpjovą (12 pav.). Plokštės turi būti pritvirtintos su kuo mažesniu tarpu tarp jų ir staktos. Likusią tuštumą užsandarinkite specialia tarpine.
Neteisingas (kairėje) ir teisingas (dešinėje) plokštės priklijavimas lango angos kampe
12 pav. Neteisingas (kairėje) ir teisingas (dešinėje) plokštės priklijavimas lango angos kampe [2]
5.14  Plokštes klijuokite taip, kad jos ≥ 10 cm uždengtų šiltinamoje sienoje esančias siūles, trūkių ir skirtingų pagrindo medžiagų sandūrų linijas.

5.15  Tarp šilumą izoliuojančių plokščių likusias tuštumas užpildykite šilumą izoliuojančios medžiagos atraižomis.

5.16  Jei apšiltinamose pastato sienose yra deformacinės siūlės, jas atkartokite ir šilumą izoliuojančiame sluoksnyje. Tam šilumą izoliuojančiame sluoksnyje suformuokite su deformacine sutampančią siūlę, kurią užsandarinkite specialia tarpine.
Sisteminių medžiagų ir komplektuojamų detalių, naudotinų šilumą izoliuojančių plokščių klijavimui, sąrašas pateiktas 9 punkte.

6. Šilumą izoliuojančių plokščių tvirtinimas smeigėmis

Išorinėse tinkuojamose sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW šilumą izoliuojančių plokščių tvirtinimas smeigėmis yra tik papildomas tvirtinimo būdas!

6.1 Jei pagrindas yra pakankamai stiprus (sukibimo stipris ≥ 0,08 N/mm2) ir išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ETICS SAKRET EPS sukibimo stipris yra didesnis už projektinę vėjo apkrovą, šilumą izoliuojančias plokštes iš polistireninio putplasčio galima tvirtinti tik klijuojant. Jei bent viena nurodytų sąlygų netenkinama, šilumą izoliuojančias plokštes iš polistireninio putplasčio būtina papildomai tvirtinti smeigėmis!
6.2 Šilumą izoliuojančias plokštes iš mineralinės vatos tinkuojamoje sudėtinėje termoizoliacinėje sistemoje ETICS SAKRET MW papildomai tvirtinti smeigėmis būtina visada!

6.3 Reikalingas smeigių skaičius nustatomas kiekvienam konkrečiam apšiltinamam pastatui atlikus skaičiavimus pagal vietoje galiojančias projektavimo normas ir reikalavimus, bei remiantis 3 lentelėje pateiktais duomenimis ir žemiau pateiktomis schemomis (17-22 pav.). Jų skaičius ir išdėstymo schema turi būti nurodytos projekte.
6.4 Priklijuotas šilumą izoliuojančias plokštes smeigėmis tvirtinkite prieš armuojamąjį tinkavimą, po klijavimo praėjus 2 paroms.
Šilumą izoliuojančių plokščių tvirtinimas prieš armuotąjį tinkavimą
13 pav. Šilumą izoliuojančių plokščių tvirtinimas prieš armuotąjį tinkavimą [1]
6.5   Skyles smeigėms gręžkite vertikaliai šilumą izoliuojančių plokščių paviršiui. Skylių storis ir gylis priklauso nuo naudojamų smeigių. Gręžiamų į pagrindą skylių gylis kalamoms ir įsukamoms smeigėms, kai numatytas paviršinis tvirtinimas, turi būti ≥ 10 mm, o įsukamoms smeigėms, kai numatytas įgilintas tvirtinimas, turi būti ≥ 25 mm nustatytojo smeigės inkaravimo gylio hv (2 lentelė). Reikiamą smeigės ilgį nustatykite susumavę: nustatytasis smeigės inkaravimo gylis hv + seno tinko sluoksnis a1 + klijavimo skiedinio sluoksnis a2 + šilumą izoliuojančios plokštės storis dd (14 pav.).
Reikiamo smeigės ilgio nustatymas
14 pav. Reikiamo smeigės ilgio nustatymas
6.6    Išgręžtas skyles būtinai švariai išvalykite.
6.7    Naudodami įsukamas smeiges, kai numatytas paviršinis tvirtinimas, smeigę įstatykite į išgręžtą skylę iki jos lėkštelė susilies su apšiltinimo medžiagos paviršiumi ir įsukite smeigės šerdį naudodami elektrinį grąžtą su smeigės įsukimo antgaliu. Į tuštumą smeigėje įdėkite specialų cilindrinį kamštį iš šilumą izoliuojančios medžiagos.
Įsukamų smeigių šerdis įsukаma elektriniu grąžtu
15 pav. Įsukamų smeigių šerdis įsukаma elektriniu grąžtu [2]
6.8   Naudodami įsukamas smeiges, kai numatytas įgilintas tvirtinimas, smeigę įstatykite į išgręžtą skylę kol lėkštelė susilies su apšiltinimo medžiagos paviršiumi ir įsukite šerdį naudodami elektrinį grąžtą su įgilinto smeigės įsukimo antgaliu, kol jis, nustumdamas smeigę iki suprojektuotos jos padėties, atsirems į šilumą izoliuojančios medžiagos paviršių. Į tuštumą virš smeigės įdėkite specialų diskinį kamštį iš atitinkamos šilumą izoliuojančios medžiagos.
6.9  Naudodami įkalamas smeiges, smeigę su išsikišusia tvirtinimo šerdimi įstatykite į išgręžtą skylę kol lėkštelė susilies su šiltinimo medžiagos paviršiumi, bei įkalkite plaktuku šerdį ir visą smeigę taip, kad jos paviršius būtų lygus su apšiltinimo medžiagos paviršiumi .
Įkalamų smeigių šerdis įkalama plaktuku16 pav. Įkalamų smeigių šerdis įkalama plaktuku [2]

a)   Jei reikalinga, tvirtindami šilumą izoliuojančias plokštes iš mineralinės vatos, naudokite papildomas tvirtinimo lėkšteles, užmaudami jas ant smeigės, prieš ją įstatydami į išgręžtą skylę (2 lentelė).

b)    Smeigėmis šilumą izoliuojančias plokštes tvirtinkite taip, kad jos plokštelė arba kamštelis netrukdytu armuotojo skiedinio tepimui, bet ir nebūtų jų viršus giliau šilumą izoliuojančio sluoksnio paviršiaus.

Komplektuojamų detalių, naudotinų šilumą izoliuojančių plokščių tvirtinimui smeigėmis, sąrašas pateiktas 9 punkte.
2 lentelė. ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW sistemų smeigių parametrai ir panaudojimo galimybės
ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW sistemų smeigių parametrai ir panaudojimo galimybės
3 lentelė. ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW sistemų smeigių skaičiaus nustatymas
ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW sistemų smeigių skaičiaus nustatymas

Nustatant smeigių skaičių sistemos atplėšimo stipris Rd, apskaičiuotas įvertinant smeigių ir pagrindo parametrus bei suminį sistemos svorį, turi būti ne mažesnis nei projektinė vėjo apkrova Sd. Duomenys (išskyrus pagrindo), reikalingi suminiam sistemos atplėšimo stipriui ir projektinei vėjo apkrovai nustatyti ir skaičiavimo metodikos pateikti Statybos Techniniame Reglamente STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės  termoizoliacinės sistemos“ ir išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW ETL.

Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 4 smeiges

17 pav. Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 4 smeiges [1]
Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 6 smeiges
18 pav. Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 6 smeiges [1]
Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 8 smeiges
19 pav. Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 8 smeiges [1]
Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 10 smeigių
20 pav. Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 10 smeigių [1]
 Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 12 smeigių
21 pav. Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 12 smeigių [1]
Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 14 smeigių
22 pav. Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 14 smeigių [1]
Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 16 smeigių
23 pav. Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 16 smeigių [1]
7. Šilumą izoliuojančių plokščių armuojamas tinkavimas
Armuojamas tinkas išorinėse tinkuojamose sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW saugo šilumą izoliuojančias plokštes nuo neigiamo atmosferos poveikio ir mechaninių pažeidimų ir yra pagrindas dekoratyviniai dangai, todėl labai svarbu suformuoti lygų, tankų ir vienodo storio sluoksnį.
7.1  Šilumą izoliuojančios plokščių ir iš polistireninio putplasčio, ir iš mineralinės vatos armuojamą tinkavimą atlikite tik mūsų siūlomu armuojamu tinku.
7.2  Dirbdami rankiniu būdu sausąjį armuojamo tinko mišinį supilkite į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišykite iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė, kurią po brandinimo dar kartą permaišykite. Detalesnis armuojamo tinko paruošimo aprašymas pateiktas ant pakuotės.
7.3  Visų apšiltinamo pastato angų kampus, prieš armuojant visą plokštumą, papildomai sutvirtinkite armavimo tinklelio juostomis (ne mažesnėmis kaip 30×20 cm), įspausdami jas į užteptą ir suvagotą armuojamo tinko skiedinį 45 laipsnių kampu angos briaunų linijoms.

Armuojamo tinko skiedinį išlyginkite lygia glaistykle.

Papildomas lango angos kampo armavimas

24 pav. Papildomas lango angos kampo armavimas [1]

7.4 Visus apšiltinamo pastato išorinius sienų kampus, prieš armuojant visą plokštumą, papildomai sutvirtinkite plastikiniais profiliais su armavimo tinkleliu, įspausdami juos į užteptą ir suvagotą armuojamo tinko skiedinį. Armuojamo tinko skiedinį išlyginkite lygia glaistykle. Kampą suformuokite naudodami specialų išorinių kampų formavimo įrankį

Papildomas išorinio sienų kapo armavimas ir kampo formavimas

25 pav. Papildomas išorinio sienų kapo armavimas ir kampo formavimas [1]

7.5 Langų ir durų viršutinius angų kraštus rekomenduojame sutvirtinti profiliu, su armavimo tinkleliu ir lašų nuvedimo briauna.

7.6 Visus apšiltinamo pastato vidinius sienų kampus, prieš armuojant visą plokštumą, papildomai sutvirtinkite plastikiniais profiliais su armavimo tinkleliu, įspausdami juos į užteptą ir suvagotą armuojamo tinko skiedinį. Armuojamo tinko skiedinį išlyginkite lygia glaistykle.

7.7 Sujungimo su lango ir durų staktomis vietose, prieš armuojant visą plokštumą, papildomai sujunkite specialiu prie staktos klijuojamu profiliu su armavimo tinkleliu, priklijuodami profilį prie staktos, o tinklelį įspausdami į užteptą ir suvagotą armuojamo tinko skiedinį. Armuojamo tinko skiedinį išlyginkite lygia glaistykle
7.8 Deformacinėse siūlėse, prieš armuojant visą plokštumą, suformuokite siūlės apsaugą nuo neigiamo atmosferinio poveikio, naudodami specialų dviejų profilių, sujungtu lanksčia membrana, elementą su armavimo tinkleliais prie abiejų profilių. Uždėkite profilius ant deformacinės siūlės kampų taip, kad membrana būtų įleista į siūlę, įspauskite tinklelį į abejose deformacinės siūlės pusėse užteptą ir suvagotą armavimo tinką ir išlyginkite skiedinį lygia glaistykle
7.9 Visos plokštumos armuotam tinkavimui paruoštą skiedinį užtepkite ant šilumą izoliuojančios plokštės paviršiaus sluoksniu (~ 6 mm storio), ir suvagokite dantyta, 10 arba 12 mm dantukais glaistykle.

Armuojamo tinko užtepimas ant šilumą izoliuojančios plokštės

26 pav. Armuojamo tinko užtepimas ant šilumą izoliuojančios plokštės [1]
7.10 Įsuvagotą armuoto tinko skiedinį iš viršaus į apačią dantytos glaistyklės pagalba įspauskite armavimo tinklelį. Tinklelį klokite vertikaliai, be raukšlių. Jis turi ≥ 10 cm persidengti su greta esančiu plokštumos armavimo tinkleliu ir turi dengti visus papildomų profilių tinklelius
7.11 Ten kur reikalingas didesnis atsparumas mechaniniam poveikiui, dėkite du tinklelius.
7.12  Uždėję tinklelį, pro jo akutes išspaustą armuojamo tinko skiedinį išlyginkite lygia glaistykle taip, kad visiškai uždengtumėte armavimo tinklelį ir būtų pasiektas projektinis armuojamo tinko sluoksnio storis (~ 7 mm). Armavimo tinklelis turi būti tarp armuoto tinko sluoksnio vidurio ir viršutinio

Armavimo tinklelio įspaudimas į suvagotą armuojamo tinko skiedinį

27 pav. Armavimo tinklelio įspaudimas į suvagotą armuojamo tinko skiedinį [1]
7.13  Viso plokštumos armavimo metu angas perdenkite tinkleliu, kurį atsargiai nupjaukite baigę jo glaistymą

Angas dengiančio armavimo tinklelio nupjovimas

28 pav. Angas dengiančio armavimo tinklelio nupjovimas [1]
7.14  Visose armuoto tinko skiedinio sujungimo su langų ir durų staktomis ir kitais pastato elementais vietose skiedinio perteklių pašalinkite suformuodami sujungimą su nuolydžiu į elemento pusę.
7.15  Armuojamo tinkavimo darbus organizuokite taip, kad greta esančio tinklelio armuoto tinko sluoksnis neišdžiūtų, ištisinę plokštumą tinku padenkite tą pačią darbo dieną.
7.16  Armuojamu tinku dengiamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti švarios ir sausos.
7.17  Mineralinės vatos paviršių prieš armuojamo tinko užtepimą būtina sutvirtinti dalį tinko skiedinio įtrinant į jį lygia glaistykle.
7.18  Jei tinko sluoksnio lygumas yra nepakankamas, tinką galite išlyginti uždėdami dar vieną, ploną armuojamo tinko skiedinio sluoksnį lygia glaistykle. Išsikišimus tinko sluoksnyje galite pašalinti juos nušlifuodami.